Tarfala
Johannes Östergärd (Finlande), vo/st, 20', Cat. montagne